Hoewel de inhoud van Ledlichtstunter.nl met de grootste zorg is samengesteld, kan Ledlichtstunter.nl niet uitsluiten dat bepaalde informatie op de site onjuistheden bevat. Zolang er geen ernstige nalatigheid kan worden verweten wijst Ledlichtstunter.nl iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de site af.

Alle prijzen op deze site zijn in euro's, exclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.